ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Πληθυσμός: 7835
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
(1 ) Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Ιωαννίνων, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90Α). 1995/347 1995
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας 2001/208 2001