ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
Πληθυσμός: 12944
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Αναφέρεται Από