ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Πληθυσμός: 29918
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις. 2005/3385 2005
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Πρεβέζης στο Δήμο Πρεβέζης και σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρεβέζης. 2003/318 2003