ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Πληθυσμός: 14121
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


Αναφέρεται Από