ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
Πληθυσμός: 616
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ


Αναφέρεται Από