ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Πληθυσμός: 20019
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ


Αναφέρεται Από