ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
Πληθυσμός: 3084
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ


Αναφέρεται Από