ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Πληθυσμός: 32858
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ


Αναφέρεται Από