ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipal_Unit
Επιγραφή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Πληθυσμός: 7216
Ανήκει σε: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


Αναφέρεται Από