ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipal_Unit
Επιγραφή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
Πληθυσμός: 7626
Ανήκει σε: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


Αναφέρεται Από