ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Πληθυσμός: 6123
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


Αναφέρεται Από