ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Πληθυσμός: 14645
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ


Αναφέρεται Από