ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Πληθυσμός: 18449
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ


Αναφέρεται Από