ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ
Πληθυσμός: 14686
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ


Αναφέρεται Από