ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Πληθυσμός: 16021
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ


Αναφέρεται Από