ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Πληθυσμός: 30511
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. 2014/4277 2014