ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Πληθυσμός: 74046
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις. 2009/3762 2009
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. 2014/4277 2014
Σύσταση ιδίου δημοτικού ιδρύματος με το όνομα 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αιγάλεω. 1992/13 1992
Σύσταση ιδίου δημοτικού ιδρύματος με το όνομα 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αιγάλεω. 1992/14 1992
Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 1999/136 1999
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
Κατάργηση του δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ευαγγελίστρια» του Δήμου Αιγάλεω το οποίο συστήθηκε με το Π.δ. 463/1989 (Α΄202). 2016/35 2016