ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Πληθυσμός: 137918
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. 2014/4277 2014
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. 1993/328 1993
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1993/91 1993
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Περιστερίου (Ν. Αττικής). 1994/336 1994
Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 1999/136 1999
Αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων και τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 177/1999 (Α΄ 166). 2001/112 2001
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων - Μουσικά Σύνολα», του Δήμου Αθηναίων Νομού Αττικής, καθώς και β) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Περιστερίου Νομού Αττικής. 2004/222 2004
Διαίρεση Δήμου Περιστερίου Νομού Αττικής σε δημοτικά διαμερίσματα. 2006/193 2006
Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2017/7 2017
Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 14). 2018/46 2018