ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ
Πληθυσμός: 61102
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. 2014/4277 2014
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2014/104 2014