ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Πληθυσμός: 920
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. 2014/4277 2014