ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
Πληθυσμός: 3398
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί λειτουργίας, διοικήσεως και διαχειρίσεως του εν τη Ιερά Μητροπόλει Κυθήρων Ιερού Προσκυνήματος «Η Αγία Μόνη», της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων. 2018/304_2018 2018
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
Για την ηλεκτρονική διακυβέρνησηκαι λοιπές διατάξεις. 2011/3979 2011
Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου 1996. 1996/308 1996
Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 1999/136 1999
Ίδρυση Δοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 1999/51 1999
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων στο Δήμο Κυθήρων και στην Κοινότητα Αντικυθήρων. 2001/185 2001
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων 2002/198 2002
Προσαρμογή διατάξεων του Π.Δ. 272/1985 «Οργάνωση και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ``Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων’’» σε αυτές του Ν.2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκη[...]" 2004/138 2004
Προσαρμογή διατάξεων του π.δ. 272/1985 «Οργάνωση και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων” (Α’ 101), όπως ισχύει, σε αυτές του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ[...]" 2017/5 2017
Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2017/7 2017