ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
Πληθυσμός: 4348
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Πόρου Τροιζηνίας στο Δήμο Πόρου. 2001/336 2001
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Πόρου Τροιζηνίας 2002/200 2002