ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
Πληθυσμός: 3916
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/123_4-4-1995 1995
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. 2014/4277 2014
Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 1999/136 1999
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Σπετσών στο Δήμο Σπετσών. 2002/258 2002
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Σπετσών. 2003/31 2003