ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipal_Unit
Επιγραφή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Πληθυσμός: 13246
Ανήκει σε: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Αναφέρεται Από