ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Πληθυσμός: 26320
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Αναφέρεται Από