ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Πληθυσμός: 29868
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. 2014/4277 2014
Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 1999/136 1999
Ίδρυση Υπηρεσιών Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και άλλες διατάξεις. 2005/1 2005
Οργάνωση υπηρεσιών Ελληνικής Αγροφυλακής. 2007/138 2007
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2014/104 2014
Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2017/7 2017