ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Πληθυσμός: 30256
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. 2014/4277 2014
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Μήλου Νομού Κυκλάδων, του Δήμου Μεγανησίου Νόμου Λευκάδας, του Δήμου Φυλής Νομού Αττικής και των νομικών του προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Δήμου Γλυκ[...]" 2010/119 2010
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2014/104 2014
Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2017/7 2017
Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από τη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής που υπάγονται στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αχαρνών. 2018/23 2018