ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Πληθυσμός: 9275
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


Αναφέρεται Από