ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Πληθυσμός: 12825
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας. 2003/239 2003
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αρκαδίας στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και σύσταση Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας. 2004/46 2004
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Γηροκομείο ο Άγιος Νεκτάριος της Στοργής και της Αγάπης» στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας 2008/71 2008
Αναγνώριση οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ. 2011/92 2011
Μετατροπή της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Αρτοκωστάς, της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας, στην Τοπική Κοινότητα Πραστού, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννή[...]" 2013/34 2013