ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Πληθυσμός: 24666
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις. 2018/4546 2018
Τροποποίηση του Π.Δ. 200/2001 (Α΄ 159) περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Νομού Κορινθίας. 2004/14 2004
Ίδρυση Υπηρεσιών Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και άλλες διατάξεις. 2005/1 2005
Μετονομασία της «Τοπικής Κοινότητας Σικυώνος» του Δήμου Σικυωνίων σε «Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού». 2014/13 2014
Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2017/7 2017
Μετονομασία της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων σε Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος - Κιάτου. 2017/80 2017