ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
Πληθυσμός: 10009
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ[...]" 2016/4375 2016
Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Άνδρου. 1993/472 1993
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων συμβουλίων περιοχής του Νομού Κυκλάδων, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α). 1995/299 1995
Εδαφική Περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Μεσσηνίας, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α). 1995/300 1995
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στους Δήμους Άνδρου, Εξωμβούργου, Κορθίου, Τήνου, Υδρούσας και στην Κοινότητα Πανόρμου Τήνου. 2001/125 2001
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων. 2003/28 2003
Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 2017/122 2017
Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2017/7 2017