ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Πληθυσμός: 11051
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας. 2001/127 2001
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων. 2003/28 2003