ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ
Πληθυσμός: 238
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ


Αναφέρεται Από