ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
Πληθυσμός: 667
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ


Αναφέρεται Από