ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
Πληθυσμός: 698
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 1999/136 1999
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου. 2002/313 2002
Τροποποίηση του π.δ. 203/2001 και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου». 2017/138 2017