ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
Πληθυσμός: 8207
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΡΟΥ του Νομού Δωδεκανήσου». 1994/280 1994
Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 1999/136 1999
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου. 2002/313 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 173/2001 (Α΄ 149) περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Νομού Μεσσηνίας. 2004/75 2004
Τροποποίηση του π.δ. 203/2001 και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου». 2017/138 2017