ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
Πληθυσμός: 3044
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 1999/136 1999
Περί συστάσεως Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Πάτμου. 1999/66 1999
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου. 2002/313 2002
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων», του Δήμου Αθηναίων Νομού Αττικής, β) του Δήμου Σταυρούπολης Νομού Ξάνθης και γ) του Δήμου Πάτμου Νομού Δωδεκανήσου. 2006/75 2006
Τροποποίηση του π.δ. 203/2001 και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου». 2017/138 2017
Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2017/7 2017