ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
Πληθυσμός: 2417
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. 2014/4277 2014
Συνένωση κοινοτήτων Ιουλίδος και Κορησσίας της Επαρχίας Κέας του Νομού Κυκλάδων. 1996/332 1996
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου. 2001/131 2001
Περί ορισμού της έδρας του Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Κέας 2001/251 2001
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων. 2003/28 2003