ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Πληθυσμός: 9320
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ[...]" 2016/4375 2016
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου. 2001/129 2001
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων. 2003/28 2003
Καθιέρωση της 20ης Οκτωβρίου, εορτής της μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Αρτεμίου, ως ημέρας αργίας για το Δήμο Μυκόνου (Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου). 2013/139 2013
Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 2017/122 2017