ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Πληθυσμός: 10760
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις. 2001/2881 2001
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων συμβουλίων περιοχής του Νομού Κυκλάδων, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α). 1995/299 1995
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Πάρου και στην Κοινότητα Αντιπάρου. 2001/130 2001
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων. 2003/28 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Πάρου Νομού Κυκλάδων. 2003/283 2003
Μετονομασία του Δήμου Κεκροπίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 2004/230 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Σολυγείας Νομού Κορινθίας και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Ζαρού Νομού Ηρακλείου, Καστοριάς Νομού Καστοριάς, Σπαρτιατών και Φαρίδος Νομού Λακωνίας καθώς και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου[...]" 2010/92 2010
Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2017/7 2017