ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
Πληθυσμός: 244
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ


Αναφέρεται Από