ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipal_Unit
Επιγραφή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ
Πληθυσμός: 981
Ανήκει σε: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ


Αναφέρεται Από