ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ
Πληθυσμός: 984
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ


Αναφέρεται Από