ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
Πληθυσμός: 8574
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ[...]" 2016/4375 2016
Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις. 2018/4539 2018
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων συμβουλίων περιοχής του Νομού Κυκλάδων, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α). 1995/299 1995
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων. 2003/28 2003
Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 2017/122 2017
Σύσταση Δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗ». 2017/46 2017