ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Πληθυσμός: 19029
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούνται από το σπέρμα χοίρων που αποστέλλεται στην Ελλάδα από άλλα Κράτη Μελη (Κ.Μ.) των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή εισάγεται ο αυτή από τρίτες χώρες, καθώς και το σπέρμα που αποστέλλεται από την Ελλάδα προς τα [...]" 1992/218 1992
Τροποποίηση του Β.Δ. 502/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α 150). 1997/375 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 198/2001 (Α΄ 159) περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Νομού Λασιθίου. 2004/71 2004
Ένταξη των Τοπικών Κοινοτήτων Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων του Δήμου Ιεράπετρας στον όμορο Δήμο Σητείας. 2011/105 2011
Συγχώνευση της Τοπικής Κοινότητας Μητάτου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας Λασιθίου με την Τοπική Κοινότητα Παλαικάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας Λασιθίου 2017/70 2017