ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Πληθυσμός: 2507
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ


Αναφέρεται Από