ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Πληθυσμός: 98
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ


Αναφέρεται Από