ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Community


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997