ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας. 2005/3376 2005
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. 2018/4519 2018
Ίδρυση και λειτουργία Επαγγελματικής Σχολής Υπαλλήλων Δασοπροστασίας. 1992/142 1992
Μετάταξη Υπολιμεναρχείου Ρεθύμνου σε Λιμεναρχείο καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας του και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. 1994/128 1994
Συνένωση των Κοινοτήτων Αγίου Σύλλα, Κυπαρίσσου και Προφήτου Ηλιού της Επαρχίας Τεμένους του Νομού Ηρακλείου σε Δήμο Τεμένους. 1994/196 1994
Ένωση του Δήμου Ηρακλείου με την Κοινότητα Βασιλειών της Επαρχίας Τεμένους του Νομού Ηρακλείου σε Δήμο. 1994/237 1994
Αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας Τυμπακίου του Νομού Ηρακλείου. 1994/246 1994
Συνένωση των Κοινοτήτων Αγίου Βασιλείου, Αγίων Παρασκιών, Αλαγνίου, Αστρακών, Αστριτσίου, Καλλονής, Καταλαγαρίου, Κουνάβων, Μελεσών, Μυρτιάς, Πεζών και Χουδετσίου της Επαρχίας Πεδιάδος του Νομού Ηρακλείου σε Δήμο. 1994/255 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171 τ.Α) του Π.Δ. 64/93 (ΦΕΚ 28 τ. Α) του Π.Δ. 323/93 (ΦΕΚ 139 τ. Α) και σύσταση οργανικών θέσεων των Κλάδων Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και Εκπ/κών Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυ[...]" 1994/262 1994
Ένωση των Κοινοτήτων Γαζίου και Καλεσίων της Επαρχίας Μαλεβιζίου του Νομού Ηρακλείου σε Δήμο Γαζίου. 1994/269 1994
Ένωση των Κοινοτήτων Καστελλίου, Καρουζανών, Αιλιανού, Πολυθέας και Γερακίου της Επαρχίας Πεδιάδος του Νομού Ηρακλείου σε Δήμο. 1994/272 1994
Ένωση κοινοτήτων Αρκαλοχωρίου και Πατσιδέρου Επαρχίας ΜονοφατσΙου του Ν. Ηρακλείου σε Δήμο. 1994/67 1994
Ένωση Δήμου Μοιρών με την Κοινότητα Γαλιάς της Επαρχίας Καινούργιου του Νομού Ηρακλείου σε Δήμο Μοιρών. 1994/72 1994
Καθορισμός των περιφερειών αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και του Λιμεναρχείου Αγ. Νικολάου. 1996/78 1996
Μετονομασία Συνοικισμού Κορακοβουνίου του Δήμου Ηρακλείου της Επαρχίας Τεμένους του Νομού Ηρακλείου. 1997/184 1997
Παραχώρηση εκμετάλλευσης των Ιαματικών Πηγών «Βρωμολίμνη», «Κισσός», «Μποροθιανά» και «Δέτες» του οικισμού Πανασού, στο Δήμο Ρούβα Ηρακλείου Κρήτης. 1997/247 1997
Ίδρυση τεχνικών-επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής κατεύθυνσης. 1997/70 1997
Επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της ενιαίας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου του Νομού Ηρακλείου στην περιφέρεια του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού του Νομού Ηρακλείου. 1997/74 1997
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 125/1991 «Περί συστάσεως Οργανισμού Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» (ΦΕΚ Α 51). 1998/304 1998
Καθιέρωση διανομαρχιακών υπεραστικών επιβατικών γραμμών μεταξύ πόλεων με λεωφορεία των ΚΤΕΛ. 1998/34 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΙΩΝ του Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 1998/359 1998
Ίδρυση Ενορίας, του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην περιοχή Κάτω Γουβών, του Δήμου Γουβών Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου. 2001/149 2001
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των Έργων «Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού» και «Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου» (ΕΥΔΕ/ΣΕ.ΡΑ). 2001/151 2001
Σύσταση Τελωνειακής Αρχής στο Τυμπάκι της περιοχής του Νομού Ηρακλείου και αντικατάσταση του άρθρου 157 του Π.Δ. 551/88 (Α΄ 259) 2001/250 2001
Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.). 2001/52 2001
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας στο Χάρακα Μονοφατσίου, του Δήμου Αστερουσίων Ν. Ηρακλείου. 2001/92 2001
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Δημοτικό Γηροκομείο Καρυάς» στο Δήμο Καρυάς του Νομού Λευκάδας. 2002/237 2002
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην περιοχή Αγάκου Μετόχι μέχρι την περιοχή Βαθιώτη, του Δήμου Γαζίου του Νομού Ηρακλείου. 2002/270 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Κρήτης. 2002/63 2002
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού. 2003/100 2003
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Κουκουράκειος Οίκος Ευγηρίας» στο Δήμο Γόρτυνας του Νομού Ηρακλείου. 2003/142 2003
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Μοιρών Νομού Ηρακλείου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού. 2003/286 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου. 2003/287 2003
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην περιοχή Μαλάδων του Δήμου Τεμένους Νομού Ηρακλείου. 2003/62 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του Δήμου Ανωγείων Νομού Ρεθύμνης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, β) του Δήμου Κουρητών Νομού Ρεθύμνης, γ) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού Νομού Ηρακλεί[...]" 2004/183 2004
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Κόκκινο Πύργο Δήμου Τυμπακίου Ηρακλείου Κρήτης, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και τροποποίηση των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου [...]" 2004/236 2004
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Καστρί Δήμου Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και τροποποίηση των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Καλών Λιμνιώνων[...]" 2004/237 2004
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, στην περιοχή Φοινικιάς, του Δήμου Ηρακλείου, του Νομού Ηρακλείου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 2006/157 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανώντου Δήμου Τεμένους Νομού Ηρακλείου. 2006/206 2006
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στον οικισμό Τριών Εκκλησιών, του Δημοτικού Διαμερίσματος Παρανύμφων, του Δήμου Αστερουσίων, του Νομού Ηρακλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας. 2006/222 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων - Εθνικός Κήπος», του Δήμου Αθηναίων Νομού Αττικής, β) Του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης, γ) Του Δήμου Γόρτυνος Νομ[...]" 2006/8 2006
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Κρήτης, στον Οικισμό Αρκαλοχωρίου, του Δημοτικού Διαμερίσματος Αρκαλοχωρίου, του Δήμου Αρκαλοχωρίου, του Νομού Ηρακλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου. 2007/99 2007
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης. 2008/112 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Μακεδνών Ν. Καστοριάς, της Κοινότητας Αμαξάδων Ν. Ροδόπης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Τυμπακίου Ν. Ηρακλείου, Λαππαίων Ν. Ρεθύμνης και Οινοφύτων Ν. Βοιωτίας 2008/189 2008
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, στην περιοχή «Ανισαράς», του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμ. Χερσονήσου, του Δήμου Χερσονήσου, του Νομού Ηρακλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου. 2009/146 2009
α) Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Αράχωβας Νομού Βοιωτίας, Σμύνους Νομού Λακωνίας, Νότιας Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου και Αγιάσου Νομού Λέσβου, της Κοινότητας Πέρδικας Νομού Θεσπρωτίας, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Να[...]" 2009/88 2009
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» στο Δήμο Μαλίων του Νομού Ηρακλείου. 2010/77 2010
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Σολυγείας Νομού Κορινθίας και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Ζαρού Νομού Ηρακλείου, Καστοριάς Νομού Καστοριάς, Σπαρτιατών και Φαρίδος Νομού Λακωνίας καθώς και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου[...]" 2010/92 2010
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Άννης, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου, του Νομού Ηρακλείου. 2011/126 2011
Αναγνώριση οίνων Ονομασίας Προελεύσεως«ΧΑΝΔΑΚΑΣ - CΑΝDΙΑ». 2011/131 2011
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 94). 2011/85 2011
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. 2017/142 2017