ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. 2008/3712 2008
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμη­θειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2011/3978 2011
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. 2018/4519 2018
Μεταφορά έδρας Κοινότητας Κρυφοβού της Επαρχίας Δωδώνης του Νομού Ιωαννίνων. 1992/295 1992
Τροποποίηση του Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171 τ.Α) του Π.Δ. 64/93 (ΦΕΚ 28 τ.Α) και σύσταση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών Μουσικής Πρ[...]" 1993/323 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171 τ.Α) του Π.Δ. 64/93 (ΦΕΚ 28 τ. Α) του Π.Δ. 323/93 (ΦΕΚ 139 τ. Α) και σύσταση οργανικών θέσεων των Κλάδων Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και Εκπ/κών Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυ[...]" 1994/262 1994
Συνένωση των Κοινοτήτων Βερενίκης, Βροσίνας, Δοβλάς και Ζαλόγκου της Επαρχίας Δωδώνης του Νομού Ιωαννίνων. 1994/267 1994
Σύσταση και κατάργηση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπ/ κών Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία. 1995/313 1995
(1 ) Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Ιωαννίνων, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90Α). 1995/347 1995
(8 Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων. 1995/80 1995
Συνένωση των Κοινοτήτων Δελβινακοπούλου, Κληματιάς, Κοκκινοχώματος, Λευκοθέας, Παλιουρής και Σουλοπούλου της Επαρχίας Δωδώνης του Νομού Ιωαννίνων. 1996/297 1996
Μετονομασία κοινότητας Καρυών Ασφάκας της Επαρχίας Δωδώνης του Νομού Ιωαννίνων σε κοινότητα Μεταμόρφωσης 1997/108 1997
Μετονομασία συνοικισμού της κοινότητας Δολιανών της Επαρχίας Δωδώνης του Νομού Ιωαννίνων. 1997/135 1997
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών. 1998/399 1998
Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.). 2001/52 2001
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου. 2002/66 2002
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Μετονομασία του Δήμου Δερβιζιάνων του Ν. Ιωαννίνων. 2003/4 2003
Οργάνωση υπηρεσιών Ελληνικής Αγροφυλακής. 2007/138 2007
Καθιέρωση της πρώτης Κυριακής του Ιουλίου, ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για την Κοινότητα Καλαρρυτών Νομού Ιωαννίνων. 2007/210 2007
Μετονομασία του Οικισμού Μάντρες, έδρα του Δήμου Δωδώνης, Νομού Ιωαννίνων. 2008/19 2008
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών χωριών. 2009/111 2009
Άσκηση προληπτικού έλεγχου επί των δαπανών του Δήμου Μπιζανίου Νομού Ιωαννίνων, της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Νομού Αττικής, καθώς και Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου Νομού Πέλλας. 2010/58 2010
Μετονομασία της «Τοπικής Κοινότητας Καστανέας» του Δήμου Κόνιτσας, σε «Τοπική Κοινότητα Καστάνιανης». 2013/161 2013
Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές. 2013/4 2013
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. 2017/142 2017